Tin tức BDS

Tôi đi du lịch tiếng Anh là gì

Tôi sẽ đi du lịch được diễn đạt trong tiếng Anh là “I’m going to...

Ngày Quốc khánh tiếng Anh là gì

Ngày Quốc khánh trong tiếng Anh được gọi là “national day.” Đây là ngày kỷ...

Kệ để đồ tiếng Nhật là gì

“Kệ để đồ” trong tiếng Nhật được gọi là “棚” (たな – tana). Qua nhiều...

Tài sản tiếng Hàn là gì

“Tài sản” trong tiếng Hàn là “재산” (/jaesan/). Tài sản được định nghĩa là một...

Bàn tiếng Nhật là gì

“Bàn” trong tiếng Nhật là “机” (つくえ – Tsukue). Đây là một loại nội thất...

Tình cảm tiếng Nhật là gì

“Tình cảm” trong tiếng Nhật là “感情” (かんじょう – Kanjou). Nó được xây dựng từ...

Hy vọng tiếng Hàn là gì

“Hy vọng” trong tiếng Hàn là “기대” (/gidae/), là một động từ diễn tả việc...

Phục hồi tiếng Hàn là gì

“Phục hồi” trong tiếng Hàn là “복구” (/boggu/). “Phục hồi” hay “hồi phục” là danh...

Từ vựng tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày

“Từ vựng” trong tiếng Hàn là “어휘” (/eohwi/). Đó là tập hợp các từ trong...

Từ vựng tiếng Hàn làm quán ăn

“Quán ăn” trong tiếng Hàn là “음식점” (phiên âm /eumsigjeom/). Đây là nơi chuyên kinh...

Tin tức về bất động sản luôn cập nhật 24/24 tin thị trường bất động sản, tin doanh nghiệp bất động sản, doanh nhân bất động sản

0913.756.339