Cho thuê căn hộ Sadora Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SADORA SALA – CẬP NHẬT 02/2024

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 8-9496

Giá: 950 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 8-7890

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-9392

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8198

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 6-8991

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8097

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8192

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8692

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-9294

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 6-7991

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 6-8891

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-9292

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SADORA SALA – CẬP NHẬT 02/2024

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8997

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 7-9092

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 7-9495

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 113m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 8-8497

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 8-8795

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 118m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 6-8992

Giá: 1250 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8791

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 113m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8393

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 113m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8293

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 113m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8596

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 113m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8496

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 118m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR 6-9292

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ