Cho thuê căn hộ Sadora Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SADORA SALA – CẬP NHẬT 01/2023

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR A-9496

Giá: 950 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR A-7890

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-9392

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8198

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR C-8991

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8097

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8192

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8692

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-9294

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR C-7991

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR C-8891

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR B-9593

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SADORA SALA – CẬP NHẬT 01/2023

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR B-8997

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR B-9092

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 118m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR C-8992

Giá: 1250 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR B-9495

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 113m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR A-8497

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR A-8795

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR B-8894

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 118m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR C-9292

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR B-8497

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR A-8291

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 119m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR A-8995

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 120m² - 3pn 2wc - Mã tin: SDR B-9492

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ