Cho thuê nhà phố Thương Mại Sala

CHO THUÊ SHOPHOUSE – NHÀ PHỐ SARI TOWN SALA – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 120m² - 5,5 tầng - Mã tin: SRT 9184

Giá: 115 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 5,5 tầng - Mã tin: SRT 9283

Giá: 3.800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 5,5 tầng - Mã tin: SRT 9588

Giá: 4.500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 5,5 tầng - Mã tin: SRT HT99

Giá: 4.200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 100m² - 1 tầng - Mã tin: SRT 9776

Giá: 1.500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 120m² - 5,5 tầng - Mã tin: SRT 9683

Giá: 3.200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ SHOPHOUSE – NHÀ PHỐ NGUYỄN CƠ THẠCH SALA – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 170m² - 5,5 tầng - Mã tin: NCT 9190

Giá: 6.500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 170m² - 5,5 tầng - Mã tin: NCT 9289

Giá: 6.500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 170m² - 5,5 tầng - Mã tin: NCT 9899

Giá: 5.500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ SHOPHOUSE APARTMENT – NHÀ PHỐ KHỐI ĐẾ CĂN HỘ SALA – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 77m² - 3 tầng - Mã tin: SRM 7B-9997

Giá: 3.300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 78m² - 2 tầng - Mã tin: SRM AO-9997

Giá: 42 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 70m² - 3 tầng - Mã tin: SRM AO-9998

Giá: 3.500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

XEM TẤT CẢ