Cho thuê căn hộ Sarica Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SARICA SALA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9189

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9391

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9190

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9290

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9191

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9490

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SARICA SALA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9295

Giá: 2000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9395

Giá: 2000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 143m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9593

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9496

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 143m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9387

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 155m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9394

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9388

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9190

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9288

Giá: 1800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

XEM TẤT CẢ