Cho thuê căn hộ Sarica Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SARICA SALA – CẬP NHẬT 02/2024

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9189

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9190

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 111m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9391

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9391

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9290

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9490

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9191

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SARICA SALA – CẬP NHẬT 02/2024

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9288

Giá: 1800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9390

Giá: 40 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9295

Giá: 2000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9395

Giá: 2000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9X96

Giá: 40 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9397

Giá: 45 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 160m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9486

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9188

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9388

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 143m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9387

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9190

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 160m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9492

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ