Bán căn hộ khu đô thị Sala

BÁN CĂN HỘ SARIMI – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9489

Giá: 8,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 8B-9095

Giá: 8,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7A-9285

Giá: 8,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7A-9391

Giá: 8,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 92m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7A-9588

Giá: 8,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9586

Giá: 8,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 8A-9295

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 8A-9096

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9092

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 8A-9495

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9097

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM AO-9692

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

XEM THÊM

BÁN CĂN HỘ SADORA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-7992

Giá: 6,9 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8692

Giá: 6,3 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR A-7890

Giá: 6,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8997

Giá: 6,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8198

Giá: 6,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 92m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR B-8196

Giá: 7,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-9194

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-9497

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-8092

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR D-9292

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR C-8398

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR A-7890

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

XEM THÊM

BÁN CĂN HỘ SARINA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN B-9592

Giá: 12,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN A-9195

Giá: 12,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN B-9591

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN B-9090

Giá: 10,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN A-9594

Giá: 10,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

XEM THÊM

BÁN CĂN HỘ SARICA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 160m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN A-9492

Giá: 24 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9188

Giá: 18 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC A-9391

Giá: 12,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9290

Giá: 13 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC B-9289

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

XEM THÊM