Bán căn hộ khu đô thị Sala

BÁN CĂN HỘ SARIMI – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9586

Giá: 8,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9387

Giá: 10,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 92m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9588

Giá: 8,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9489

Giá: 8,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9190

Giá: 9,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9391

Giá: 8,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

XEM THÊM

BÁN CĂN HỘ SADORA – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-7992

Giá: 6,9 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8692

Giá: 6,3 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 8-7890

Giá: 6,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8997

Giá: 6,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 5-8198

Giá: 6,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 92m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8196

Giá: 7,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

XEM THÊM

BÁN CĂN HỘ SARINA – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9590

Giá: 12,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9595

Giá: 14,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9497

Giá: 11 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9592

Giá: 12,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9195

Giá: 12,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9090

Giá: 10,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

XEM THÊM

BÁN CĂN HỘ SARICA – CẬP NHẬT 04/2024

Diện tích: 139m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9188

Giá: 18 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9189

Giá: 13,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 7-9290

Giá: 13 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 107m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9391

Giá: 12,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 160m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRC 8-9492

Giá: 24 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 143m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRC 8-9493

Giá: 16,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

XEM THÊM