Cho thuê căn hộ Sarimi Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SARIMI SALA – CẬP NHẬT 12/2023

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9086

Giá: 25 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7-9588

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-8890

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 8-9590

Giá: 25 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7-9391

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 6-8892

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-8993

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-9193

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-9393

Giá: 26 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-8894

Giá: 1050 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-8894

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-9094

Giá: 23 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SARIMI SALA – CẬP NHẬT 12/2023

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9087

Giá: 30 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9387

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9388

Giá: 1800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 137m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9091

Giá: 1700 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 131m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8-9292

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 131m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8-9292

Giá: 1700 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 137m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9593

Giá: 1500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-8996

Giá: 1500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-8997

Giá: 1700 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 131m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-9496

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-9097

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-9397

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ