Cho thuê căn hộ Sarimi Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SARIMI SALA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7A-9094

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7B-9186

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7B-8896

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7A-9588

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7B-8894

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7B-9193

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7A-9391

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8A-8894

Giá: 1050 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8A-8993

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8A-8995

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7A-9285

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8A-9290

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SARIMI SALA – CẬP NHẬT 03/2023

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9087

Giá: 30 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9387

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 131m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8A-9292

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8B-9397

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7A-8996

Giá: 1500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9091

Giá: 1700 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 131m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8A-9292

Giá: 1700 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8B-8997

Giá: 1700 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7B-9388

Giá: 1800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8B-9097

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8B-8997

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7A-8996

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ