Cho thuê căn hộ Sarina Sala

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SARINA SALA – CẬP NHẬT 12/2023

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9590

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9198

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9397

Giá: 1050 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9190

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9190

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9497

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9389

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9090

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9497

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9498

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9098

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 96m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9598

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SARINA SALA – CẬP NHẬT 12/2023

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9393

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9195

Giá: 1600 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9093

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9591

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9592

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9494

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9095

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9595

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 151m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9590

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9493

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

XEM TẤT CẢ