Sự khác biệt giữa trade và commerce

Cơ bản, cả trade và commerce đều liên quan đến hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trade thường ám chỉ việc buôn bán với các quốc gia ngoại. Commerce tập trung chủ yếu vào thương mại trong nội địa.

Phân biệt trade & commerce.

Trade nghĩa là giao thương, tức chỉ hoạt động giao và nhận hàng hoá, chuyển đổi sự sở hữu từ bên này sang bên khác.

SGV, Sự khác biệt giữa trade và commerce Quá trình trade nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa seller và buyer.

Trade dùng để nêu cụ thể mua bán giữa quốc gia này với quốc gia khác.

Trade thường được sử dụng đối với các lĩnh vực công pháp, liên quan đến chính trị và ngoại giao.

Ví dụ: Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương: Trade Pacific Partnership Agreement.

Commerce là thương mại, tức chỉ toàn bộ hoạt động mua bán nói chung.

Quá trình commerce nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa manufacturer & ultimate consumer.

Commerce dùng để nêu tổng quát mua bán giữa nhà sản xuất và người tiêu thụ cuối cùng.

Commercial được sử dụng khi nhắc đến lĩnh vực Tư pháp.

Luật Thương mại Thống nhất Mỹ: Uniform Commercial Code.

Hiểu được bản chất của trade và commerce, bạn sẽ hiểu vì sao có những cụm từ trong tiếng Anh lại chỉ dùng từ này mà không dùng từ kia.

Bài viết sự khác biệt giữa trade và commerce được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339