Jlpt là viết tắt của từ gì

JLPT là viết tắt của Japanese Language Proficiency Test, tức là Kỳ thi Chứng chỉ Trình độ Tiếng Nhật. Đây là bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật dành cho người nước ngoài. Cách đăng ký thi JLPT và những đặc điểm chính của kỳ thi này sẽ được trình bày.

Jlpt viết tắt cửa từ Japanese-Language Proficiency Test.

Cách đăng ký thi Jlpt:

Hiện nay, Jlpt được tổ chức hai lần một năm vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12, so với chỉ một năm một lần vào những tháng trước đó.

Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.

Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.

Đi lấy giấy địa điểm thi theo giấy hẹn của nơi tổ chức thi.

Kết quả sẽ có sau 3 đến 4 tháng.

Jlpt là viết tắt của từ gì, ngoại ngữ SGVĐặc điểm chính của kỳ thi Jlpt:

Kiểm tra khả năng ngôn ngữ giao tiếp:

Jlpt đặt tầm quan trọng không chỉ trên kiến ​​thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Nhật mà còn về khả năng sử dụng kiến ​​thức trong giao tiếp thực tế.

Chọn một mức độ phù hợp trong số năm cấp độ:

Jlpt được cung cấp trong năm cấp độ (N1, N2, N3, N4, N5). Để đo trình độ tiếng Nhật triệt để, các bài kiểm tra được thiết kế cho từng cấp độ.

N4 và N5 đo sự hiểu biết về Nhật Bản cơ bản mà chủ yếu là học được trong lớp học.

N1 và N2 đo sự hiểu biết của Nhật Bản được sử dụng trong một loạt các cảnh thực tế hàng ngày.

N3 là khoảng cách giữa N4 – N5 và N1 – N2.

Với Jlpt bạn có thể tự đánh giá những công việc có thể làm trong tương lai:

Kết quả của kỳ thì Jlpt không phản ánh những gì các bạn có thể làm tại Nhật Bản trong cuộc sống thực.

Vì lý do này, kỳ thi Jlpt cung cấp những kiến thức để tự đánh giá khả năng của bản thân như một tài liệu tham khảo.

Bài viết jlpt là viết tắt của từ gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339