Tôi bị bệnh tiếng Anh

“I’m sick” dịch sang tiếng Anh có nghĩa là tôi bị bệnh. Đây là trạng thái cơ thể từ trạng thái khỏe mạnh chuyển sang mệt mỏi. Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, sổ mũi, cảm lạnh, hoặc khàn tiếng.

Tôi bị bệnh dịch sang tiếng Anh là I’m sick. Một số từ vựng về những biểu hiện và triệu chứng bị bệnh thường gặp như:

Symptoms: Các biểu hiện, triệu chứng.

Tiredness: Mệt mỏi.

Toothache /ˈtuːθeɪk/: Đau răng.Tôi bị bệnh tiếng Anh

Flu /fluː/: Bệnh cảm cúm.

Headache /ˈhedeɪk/: Đau đầu.

Fever /ˈfiːvər/: Sốt.

Runny nose: Chảy nước mũi.

Earache /ˈɪreɪk/: Đau tai.

Cramp /kræmp/: Bị chuột rút (vọp bẻ).

Chickenpox /-pɑːks/: Bệnh thuỷ đậu.

Sore throat: Đau cổ họng.

Measles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi.

Food poisoning /fud ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm.

To vomit /ˈvɑːmɪt /: Bị nôn mửa.

Stomachache /’stəuməkeik/: Đau bao tử.

Allergy /ˈælərdʒi/: Dị ứng.

Sprain /spreɪn/: Sự bong gân.

Toothache /ˈtuːθ.eɪk/: Đau răng.

Stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/: Đau dạ dày.

Bài viết tôi bị bệnh tiếng Anh được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339