Phân biệt cách phát âm /z/,/iz/

Việc học cách phát âm là cơ sở quan trọng để nói tiếng Anh một cách chuẩn như người bản xứ. Tuy nhiên, nhiều người dễ nhầm lẫn giữa cách phát âm /z/ và /iz/. Daiquangminh.org sẽ hướng dẫn bạn về cách phát âm /z/ và /iz/.

Một phần quan trọng của việc học tiếng Anh giao tiếp chính là học phát âm tiếng Anh. Trong quá trình học, chắc hẳn bạn đã từng được học cách phát âm /z/,/iz/.

Phân biệt /s/,/z/,/iz/:

s: khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /f/,/t/,/k/,/p/,/ð/.

Phân biệt cách phát âm /z/, /iz/, ngoại ngữ SGV E.g: Stops /stɒps/.

Laughes /lɑ:fs/.

Books /bʊks/.

iz: khi từ có tận cùng là các âm /s/,/z/,/∫/,/t∫/,/ʒ/,/dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge).

E.g: Watches /wɒt∫iz/.

Changes /t∫eindʒiz/.

Classes /klɑ:siz/.

z: khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

E.g: Plays /pleiz/.

Bags /bægz/.

Như vậy, muốn phân biệt /z/,/iz/ phải dựa vào cách phát âm âm cuối của từ đó.

Bài viết phân biệt cách phát âm /z/,/iz/ được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339