Hiệu ứng Domino là gì

Hiệu ứng Domino là chuỗi phản ứng mà một biến đổi nhỏ tại một điểm ban đầu trong hệ thống có thể dẫn đến những biến đổi tương tự tại các điểm lân cận, tạo ra một chuỗi thay đổi lan tỏa tuyến tính.

Hiệu ứng Domino khẳng định rằng khi bạn thay đổi một hành vi bất kì thì nó sẽ kích hoạt một chuỗi các phản ứng khác.

Thói quen này kéo theo thói quen khác, bạn không bao giờ có thể thay đổi chỉ duy nhất một hành vi.

Tất cả các hành vi của chúng ta đều được liên kết và vô thức có mối liên hệ với nhau.

Đó là một sự kết nối đáng kinh ngạc giữa các hệ thống trong cuộc sống, hành vi của con người cũng không ngoại lệ.

Hiệu ứng này tận dụng một trong những nguyên tắc cốt lõi của hành vi con người là sự cam kết và nhất quán.

Ý tưởng cốt lõi mà tác phẩm truyền tải đó là nếu con người toàn tâm toàn ý với một mục tiêu dù là rất nhỏ, thì nhiều khả năng họ sẽ cam kết nhiều hơn.

Có 3 quy tắc quan trọng, cơ bản để áp dụng hiệu ứng Domino trong cuộc sống hằng ngày:

Thực hiện một hành động liên tục hàng ngày.

Duy trì và chuyển sang hành động khác.

Chia nhỏ mọi thứ để có thể kiểm soát được.

Một thói quen không dẫn tới sự hình thành một hành vi mới.

Do vậy, hãy tập trung vào hành vi khiến bạn hứng thú, để chúng tác động tới cả cuộc đời của bạn.

Bài viết hiệu ứng Domino là gì được biên soạn bởi daiquangminh.org.

0913.756.339