Vùng vải Lục Ngạn tất bật vào vụ

Tuần sau mới là chính vụ, song thời điểm này, một số xã như Phượng Sơn, Quý Sơn (Lục Ngạn) vải chín sớm, nhiều hộ đã bắt đầu thu hoạch. Với gần 2ha chị Vi Thị Quyên (thôn Tân Thành, Quý Sơn) dự tính sản lượng đạt được khoảng 16 tấn. “Do vải chín nhanh không hái kịp sẽ rụng nên ngoài 4 thành viên trong gia đình, tôi phải thuê thêm 2 nhân công”, chị cho biết.

0913.756.339