6 nhóm hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD trong 8 tháng

Thống kê của Tổng cục Hải Quan cho thấy, 8 tháng đầu năm số lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 97,2 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 59,6 tỷ USD, chiếm 61,3% tổng lượng hàng xuất khẩu của cả nước.

Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất với 15,2 tỷ USD. Dệt may đứng thứ 2 với 13,6 tỷ USD. Đứng thứ 3 là giày dép các loại  6,7 tỷ USD.

Dưới đây là 6 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD trong 8 tháng.

Số thứ tự Tên nhóm hàng Trị giá (Đv: tỷ USD)
1 Điện thoại và linh kiện 15,2
2 Dệt may 13,6
3 Giày dép 6,7
4 Máy vi tính và sản phẩm điện tử 6,5 
5 Dầu thô 5,3
6 Thủy sản 5

Thi Hà