Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 17% một năm

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Bản Việt đã đề ra 5 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu gồm tổng nguồn vốn tăng trưởng hàng năm đạt tối thiểu 17%, tổng dư nợ cho vay tăng trưởng hàng năm tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu dưới quy định của Ngân hàng Nhà nước…

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ được tổ chức vào sáng 23/5 tại Hội sở Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank).

Đại hội cũng tham gia góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần VI. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Viet Capital Bank nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết thúc năm 2014, tổng tài sản ngân hàng đạt 25.783 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2013. Tổng nguồn vốn huy động 22.151 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 13% so năm 2013 và đạt 105% kế hoạch, trong đó huy động thị trường 1 đạt mức tăng trưởng 22%. Lợi nhuận trước thuế gần 207 tỷ đồng, tăng 53% so năm 2013, hoàn thành 104% kế hoạch.

Đại diện ngân hàng cho biết 2015 sẽ là năm bản lề, bắt đầu tăng tốc hướng đến giai đoạn 2015-2020 phát triển vững mạnh hơn để trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

Minh Trí

0913.756.339