Giám đốc Dragon Capital ứng cử Hội đồng quản trị ACB

Ngân hàng Á Châu vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 diễn ra ngày 22/4/2015. Tại đại hội lần này, ACB dự kiến trình đại hội cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Alain Xavier Cany và đề cử bầu bổ sung ông Dominic Scriven cho nhiệm kỳ 2013 – 2017.

1-3-large-8927-1428483887.jpg

Ông Dominic Scriven là gương mặt khá quen thuộc trong giới tài chính.

Ông Dominic Scriven là cổ đông sáng lập và Giám đốc điều hành Quỹ Dragon Capital và nguyên thành viên Hội đồng quản trị ACB (2008 – 2011). Ngoài ra, ông còn là thành viên Hội đồng quản trị của REE và sẽ từ nhiệm sau kỳ đại hội cổ đông năm nay.

Mới đây, Veil Holdings Limited – quỹ đầu tư do ông Dominic Scriven làm giám đốc đã bán 5,9 triệu cổ phần của REE, giảm số lượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch xuống 3.298.720 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,23%.

Trước thềm đại hội cổ đông, nhiều người cũ ra đi, không ít cái tên mới xuất hiện trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị của các ngân hàng, dự báo một mùa đại hội khá nóng với việc bầu bán nhân sự cấp cao.

Hoài Thu

0913.756.339