K+ thoát lỗ sau hơn 5 năm kinh doanh

Theo Tổng giám đốc Lê Chí Công, tăng trưởng thuê bao của K+ đạt bình quân 140% một năm, doanh thu tăng 150%, hiện đạt trên 1.200 tỷ đồng một năm. 

“Chúng tôi đã đạt điểm hòa vốn sau hơn 5 năm hoạt động. Theo thông lệ thế giới, với một đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền thì thời gian đạt điểm hòa vốn phải từ 7 đến 10 năm”, ông Công cho hay và cho biết, từ nay đến cuối năm 2016 sẽ duy trì điểm hòa vốn và có lợi nhuận để tăng cường đầu tư vào nội dung và phát triển các dự án.

Về những khó khăn trong thời gian qua, ông Công chia sẻ, do ra đời muộn nên chịu khá nhiều sức ép cạnh tranh.

“Do ra đời sau, lại lựa chọn một hướng khác nên hoạt động kinh doanh của chúng tôi còn phụ thuộc và bị tác động nhiều bởi phí bản quyền ngày càng tăng. Vốn đầu tư ban đầu của 2 chủ đầu tư là VTV và Canal thấp, chỉ khoảng 20 triệu USD. Trong khi vốn cho một doanh nghiệp truyền hình trả tiền rất lớn, vì vậy chúng tôi phải sử dụng nguồn vốn vay lớn hơn nhiều lần vốn chủ”, ông Công cho hay. Theo ông, vi phạm bản quyền đang ngày càng phổ biến cũng là thách thức đối với mọi đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền, trong đó K+ cũng không ngoại lệ. 

Ngọc Tuyên

0913.756.339