Đi du lịch tiếng Anh là gì

Việc đi du lịch trong tiếng Anh được gọi là “traveling,” phiên âm là træv.əl.ɪŋ. Sau những chuyến đi du lịch, chúng ta có thể giảm áp lực cuộc sống, làm mới sức khỏe để chuẩn bị cho công việc mới.

Đi du lịch tiếng Anh là traveling, phiên âm là træv.əl.ɪŋ. Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành với mục đích tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm để nghỉ ngơi thư giãn sau khoảng thời gian học tập và làm việc mệt mỏi.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến đi du lịch.

Tent /tent/: Lều, rạp.

Itinerary /aɪˈtɪnərəri/: Lịch trình.

Journey /ˈdʒɝː.ni/: Hành trình.

Luggage /ˈlʌɡ.ɪdʒ/: Hành lý.

Safari /səˈfɑːr.i/: Thám hiểm thiên nhiên.

Excursion /ɪkˈskɝː.ʃən/: Chuyến tham quan.

Travel sickness /ˈtræv.əl ˈsɪk.nəs/: Sự say tàu xe.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊər/: Tour trọn gói.

Campsite /ˈkæmpɡraʊnd/: Địa điểm cấm trại.

Domestic travel /dəˈmes.tɪk ˈtræv.əl/: Du lịch nội địa.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch.

Do you take credit cards.

Ở đây bạn có chấp nhận thẻ tín dụng không.

Where can I find a restaurant.

Tôi có thể tìm một nhà hàng ở đâu.

Where can I find a metro.

Tôi có thể tìm thấy tàu điện ngầm ở đâu.

Can you take me to the airport.

Anh có thể đưa tôi tới sân bay được không.

Can you show me on a map how to get there.

Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ làm thế nào để tới chỗ này không.

Bài viết đi du lịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0906765092