Cho thuê căn hộ Sarina 3 phòng ngủ

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 6-9393

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9195

Giá: 1600 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9093

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9591

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9592

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9494

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9095

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 7-9595

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 151m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9590

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 127m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: SRN 8-9493

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

0913.756.339