Xem xét cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị mà các nước đã loại bỏ

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học & Công nghệ nhanh chóng tổng hợp, nghiên cứu kỹ ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, các doanh nghiệp và các quy định tương tự của các nước, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 20.

Trong nội dung dự thảo này, Bộ Khoa học & Công nghệ cần lưu ý việc quy định thời hạn sử dụng, chất lượng máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng… bảo đảm tính khả thi, thuận lợi đối với doanh nghiệp.

Đối với yêu cầu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thực hiện theo đúng quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Những trường hợp đặc biệt khác, yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ còn đề nghị phía Bộ xem xét quy định thêm việc cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Bạch Dương

0913.756.339