Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng nông dân chăn nuôi bò sữa

Từ năm 2011-2015, Vinamilk đã thu mua của gần 8.000 hộ nông dân hơn 860 triệu lít sữa nguyên liệu với tổng giá trị thanh toán gần 10.500 tỷ đồng. Năm nay, công ty sẽ thu mua từ các trang trại của Vinamilk và từ gần 8.000 hộ chăn nuôi bò sữa trên cả nước, tổng số lượng khoảng 215.000 tấn sữa bò, tổng giá trị khoảng 3.000 tỷ đồng. Sản lượng thu mua của nông dân là 178.000 tấn sữa có tổng giá trị khoảng 2.200 tỷ đồng. Năm 2016, Vinamilk ước tính thu mua 245.000 tấn sữa bò tươi nguyên liệu, trong đó sản lượng thu mua của nông dân là 203.000 tấn.

0906765092