VietinBank lãi hơn 3.800 tỷ đồng

Tính đến 30/6, dư nợ cho vay của nhà băng này đạt 481.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng 449.000 tỷ đồng, vượt 5,9% so với cuối năm 2014 và tăng hơn cùng kỳ gần 19%.

Về danh mục đầu tư chứng khoán, VietinBank tập trung vào trái phiếu có tính thanh khoản cao, trị giá 158.000 tỷ đồng. Hết quý II, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 1,45% dư nợ cho vay khách hàng.

polyad

Lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng gần 12% so với cùng kỳ, tương đương 11.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 8,45% và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 1,24%. Đây vẫn là hai nguồn thu chính của ngân hàng (chiếm 94% tổng thu nhập hoạt động). 

Trong các khoản thu nhập còn lại, thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh xấp xỉ 90% so với cùng kỳ năm trước (từ 60,4 tỷ lên 114,4 tỷ đồng). Nguyên nhân do ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chứng khoán, cùng với điều kiện thị trường thuận lợi nên thu nhập từ hoạt động này tăng mạnh.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14,75%. Lợi nhuận trước thuế của nhà băng ở mức 3.879 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

polyad

Ngoài khách hàng truyền thống là các doanh nghiệp lớn, tổng công ty, tập đoàn Nhà nước, VietinBank chú trọng tăng trưởng quy mô tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ), khối bán lẻ, doanh nghiệp FDI.

Đại diện nhà băng cho biết sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tiền gửi, nâng cao tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, hướng tới mục tiêu giảm chi phí vốn.

Minh Trí

0906765092