VIB tuyển dụng nhiều vị trí

Các chức danh VIB tuyển dụng: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp tái thẩm định khách hàng cá nhân và chuyên viên phê duyệt tín dụng.

Đối với chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp vị trí tái thẩm định khách hàng cá nhân, công ciệc cụ thể như sau: thẩm định và tái thẩm định hồ sơ khoản vay khách hàng cá nhân. Xác minh thông tin khách hàng trong các hồ sơ tín dụng được phân công; đóng góp ý kiến cải tiến quy trình, chính sách tín dụng và sản phẩm cho vay khối ngân hàng bán lẻ.

Yêu cầu với các ứng viên là: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán hoặc quản trị kinh doanh; có tối thiểu một năm kinh nghiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng hoặc có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm là quản lý quan hệ khách hàng tại các tổ chức tín dụng; am hiểu về rủi ro tín dụng và công cụ hạn chế rủi ro; hiểu biết về thị trường tín dụng khách hàng cá nhân và các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tới hoạt động cấp tín dụng; có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

vib-1-9252-1411718264.jpg

Công việc với chuyên viên phê duyệt tín dụng: phê duyệt hồ sơ tín dụng khách hàng cá nhân theo thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm nhận diện và giảm thiểu, loại trừ các rủi ro tín dụng, tối ưu hóa cơ hội kinh doanh của VIB; hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của khối ngân hàng bán lẻ bằng những sáng kiến, đóng góp cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng danh mục; tuân thủ và triển khai hiệu quả định hướng và chính sách tín dụng của VIB từng thời kỳ.

Yêu cầu với các ứng viên là tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán hoặc quản trị kinh doanh; có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, xác minh và, hoặc phê duyệt tín dụng; hiểu biết sâu về các phương pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng cũng như các chính sách và quy trình tín dụng; hiểu biết về thị trường tín dụng khách hàng cá nhân và các điều luật liên quan đến cho vay khách hàng cá nhân; kỹ năng giao tiếp tốt; thành thạo tiếng Anh (ưu tiên).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: tiêu đề email: Vị trí ứng tuyển – (địa điểm) – Họ và tên ứng viên (viết không dấu); Ví dụ: CV Tái thẩm định KHCN – Ha Noi – Nguyen Van A; thông tin ứng viên: Download mẫu đơn ứng tuyển tại đây; tên file thông tin ứng viên: CV Tái thẩm định KHCN_(địa điểm)_Họ và tên ứng viên (viết không dấu). Ví dụ: CV Tái thẩm định KHCN_HN_Nguyen Van A.

Địa chỉ email nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: tuyendung@vib.com.vn.

(Nguồn: VIB)

0913.756.339