VIB lãi trước thuế 648 tỷ đồng năm 2014

Theo tin từ Ngân hàng Quốc tế (VIB), năm 2014, ngân hàng đạt 3.470 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với năm 2013. Chi phí hoạt động chỉ tăng 5% khiến lợi nhuận trước dự phòng đạt 1.836 tỷ, tăng 93% so với năm trước đó.

Chi gần 1.190 tỷ đồng trích lập dự phòng tín dụng, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 648 tỷ đồng, gấp 2 lần kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.

Năm qua, tăng trưởng huy động của nhà băng đạt 13%, riêng số dư tài khoản vãng lai tăng 19%. Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) tăng 12% so với năm 2013.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại ngày 31/12/2014 đạt 17,7%, cao hơn mức quy định 13% được Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Số dư quỹ dự phòng đạt trên 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,82% xuống 2,51%.

Huyền Thư