Tài sản ngân hàng tăng 10%, lợi nhuận giảm nhẹ

tai-san-ngan-hang-tang-10-loi-nhuan-giam-nhe

Tổng tài sản các tổ chức tín dụng tăng 10% so với cuối năm 2014. Ảnh: Anh Quân.

Số liệu từ cơ quan quản lý cho biết, đến ngày 18/12, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 9,9%, dư nợ tín dụng tăng 17,02%, huy động vốn tăng 13,49% so với cuối năm 2014. Nhờ thực hiện các chuẩn mực mới về phân loại nợ, đến cuối tháng 10, tỷ lệ an toàn vốn bình quân đạt 13,14%, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 19,4%. 

Tại cuộc họp báo ngày 24/12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, nợ xấu toàn ngành đến cuối tháng 11 là 2,72% so với tỷ lệ 4,83% vào cuối 2014. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, 99,6% số nợ xấu đã được toàn ngành xử lý và đến nay, không còn tình trạng hai số liệu nợ xấu như trước đây.

Năng lực tài chính theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cải thiện so với năm trước khi vốn điều lệ đến cuối tháng 10 tăng 5%, vốn chủ sở hữu tăng 3,35%.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của hệ thống các tổ chức tín dụng lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận của hệ thống các tổ chức tín dụng ước tính trong 10 tháng đầu năm 2015 đạt 30.350 tỷ đồng (giảm 0,21% so với cùng kỳ 2014). Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh cũng giảm nhẹ khi ROA bình quân đạt 0,52%, ROE đạt 5,79%.

Thanh Thanh Lan

0906765092