TP.HCM: Tối thiểu 50m2 mới được tách thửa đất

Theo đó, tại khu vực I gồm các quận 1, 3, 4, 5… và một số quận khác, diện tích tách thửa tối thiểu phải là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất chưa có nhà.

Tại khu vực 2 gồm các Quận 2, Quận 7, quận Bình Tân và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa, diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất chưa có nhà.

0906765092