Đăng ký tham gia Ngày mua sắm trực tuyến 2015 như thế nào

Để tham gia bán hàng trong Ngày mua sắm trực tuyến (4/12) và Ngày mua sắm trực tuyến Mùa thu (28/8), trước hết, doanh nghiệp cần đăng ký tham gia tại website của chương trình theo hướng các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa website của chương trình – http://onlinefriday.vn/, chọn phần đăng ký doanh nghiệp.

anh-1-6988-1439176693.jpg

Doanh nghiệp chọn phần đăng ký trên website

Bước 2: Tải Biên bản cam kết tham gia chương trình để trình lãnh đạo đơn vị.

anh-2-9991-1439176693.jpg

Doanh nghiệp download mẫu Biên bản cam kết

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và đính kèm các tài liệu liên quan như logo, Biên bản cam kết tham gia Ngày mua sắm trực tuyến.

Đại diện Ban tổ chức cho biết Quy chế năm nay quy định doanh nghiệp muốn tham gia Ngày mua sắm trực tuyến bắt buộc cần phải thông báo hoặc đăng ký trên www.online.gov.vn.

Bước 4: Chọn ngành hàng kinh doanh của doanh nghiệp và hoàn tất form đăng ký, nhấn nút Đăng ký để gửi yêu cầu cho Ban Tổ chức.

Về Quy trình duyệt doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình, Ban tổ chức cho biết năm nay sẽ được tiến hành chặt chẽ. Với doanh nghiệp đăng ký lần đầu, quy trình này trải qua 3 bước như sau:

Bước 1: Cán bộ phụ trách kiểm tra thông tin doanh nghiệp đăng ký và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (nếu thiếu) thông qua email và số điện thoại liên hệ đã đăng ký

Bước 2: Cán bộ phụ trách kích hoạt tài khoản, hiển thị ra ngoài website và thông báo lại cho doanh nghiệp qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký.

Bước 3: Cán bộ phụ trách giới thiệu các đơn vị chuyển phát cho doanh nghiệp (thông qua email) để doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết với các đơn vị chuyển phát về cách thức hỗ trợ phí chuyển phát trong chương trình.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn cập nhật thông tin, trạng thái sẽ trở về “Chờ xác nhận” và tạm thời không hiển thị thông tin ra ngoài trang chủ. Sau đó cán bộ phụ trách vào kiểm tra và thực hiện lại theo các bước như Đăng ký lần đầu. 

Đối với doanh nghiệp thông qua sàn bảo lãnh, Ban tổ chức đưa ra một số yêu cầu. Trong đó, sàn bảo lãnh bắt buộc đã đăng ký trên www.online.gov.vn. Nếu chưa thì liên hệ lại với bộ phận quản lý thông báo đăng ký của Phòng quản lý hoạt động Thương mại điện tử để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục này.  

Bên cạnh đó, đây phải là các sàn uy tín được sự đồng ý của Ban Tổ chức trong việc hỗ trợ và đại diện mời các chủ shop trên sàn tham gia.

Các bước xác thực doanh nghiệp do sàn giới thiệu như sau:

Bước 1: Sàn gửi danh sách các doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến bao gồm, thông tin về doanh nghiệp như trong form đăng ký, logo, nội dung cam kết tham gia Ngày mua sắm trực tuyến giữa sàn và doanh nghiệp.

Bước 2: Cán bộ phụ trách thuộc Ban tổ chức sẽ kiểm tra thông tin sàn

Bước 3: Tạo danh sách các tài khoản từ danh sách sàn đã gửi và gửi lại cho sàn phụ trách 

Bước 4: Kích hoạt các tài khoản đã tạo cho sàn.

Cách đăng sản phẩm khuyến mãi trong Ngày mua sắm trực tuyến

Kỳ Duyên

0913.756.339