Tổng giám đốc ABBank từ nhiệm

Ông Cù Anh Tuấn được lãnh đạo nhà băng bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc và đang đợi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ông Phạm Duy Hiếu sinh năm 1978 tại Hải Phòng, là thạc sỹ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng – Đại học kinh tế Quốc dân; cử nhân ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ. Ông từng giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á khi mới 34 tuổi (năm 2012). Sau đó vài tháng, ông quay về ABBank và đảm nhiệm vị trí CEO cho đến nay.

hinhab-1367039158-500x0-6659-1430807131.

Nguyên Tổng giám đốc ABBank – Phạm Duy Hiếu.

Ngoài ra, vị CEO trẻ này cũng từng đầu quân cho các công ty chứng khoán Vincom, VnDirect; các công ty đầu tư và công ty quản lý quỹ đầu tư Sabeco Fund Management, IPA Investment.

Trong khi đó, ông Cù Anh Tuấn cũng là một CEO thuộc thế hệ 7x. Ông sinh năm 1972, được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc ABBank từ tháng 4/2014 và đang phụ trách các mảng Kế toán – Tài chính; Pháp chế – Tuân thủ; Nguồn vốn – Đầu tư và khách hàng cá nhân.

Ông Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tài chính – kế toán tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), CPA (Certified Public Accountant) – chứng chỉ kế toán kiểm toán toàn cầu dành cho các nhà lãnh đạo kinh doanh chiến lược từ tháng 1/2005. Hiện tại, ông là thành viên ban tư vấn chiến lược của CPA Australia tại Hà Nội.

Ông Tuấn từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo then chốt tại các công ty trong và ngoài nước như: Ngân hàng Kỹ thương, Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC), Công ty Fujitsu Việt Nam; Công ty Viễn thông Motorola Việt Nam…

Lệ Chi