Thưởng Tết bình quân cao nhất ở Hải Phòng gần 130 triệu đồng

Theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hải Phòng, số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp trên địa bàn đến nay cho thấy tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động đều tăng hơn so với 2015. Không có doanh nghiệp không thưởng cho người lao động, với mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng một người.

Ông Phạm Văn Căng – Trưởng Phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm xã hội thuộc Sở này cho biết, mức thưởng Tết Bính Thân cao nhất thuộc về 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là Công ty TNHH nữ trang DNQ với mức bình quân cho người lao động là 128,8 triệu đồng và Công ty Xi măng Chinfon với 90 triệu đồng một người. Trong khi đó, doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp nhất – 50.000 đồng một người là Công ty TNHH Nhựa Vĩnh An.

Với công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn, mức thưởng cao nhất là 7 triệu đồng, thấp nhất là 1,5 triệu. Còn tại các doanh nghiệp có vốn cổ phần Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 17,7 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Ồng Nguyễn Bách Phái – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hải Phòng cho biết địa phương sẽ chi 80 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình, đối tượng chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Giang Chinh

0913.756.339