Thu từ dầu thô không bằng một nửa năm ngoái

Số liệu từ hoạt động thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm của Bộ Tài chính tiếp tục cho thấy những tác động của giá dầu ảnh hưởng tới ngân sách Việt Nam. Theo đó, thu từ dầu thô trong tháng 2 ước đạt 2.700 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, ngân sách thu từ dầu thô 5.700 tỷ đồng, bằng 43% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách sau 2 tháng đầu năm, theo báo cáo của Bộ Tài chính, vẫn tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ khi đạt hơn 160.000 tỷ đồng do thu nội địa tăng gần 13%. Giá dầu lao dốc đã giúp chi phí đầu vào của các doanh nghiệp giảm, nhờ vậy kết quả kinh doanh khởi sắc hơn, đẩy số thu nội địa tăng lên.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai ngành thuế mới đây, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn thừa nhận ngân sách trung ương có thể hụt thu 50.000 tỷ đồng vì giá dầu. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho biết nguồn thu này sẽ chuyển dịch sang ngân sách địa phương (do giá đầu vào hàng hóa giảm).

Với số chi trong 2 tháng gần 185.600 tỷ đồng, hiện ngân sách bội chi 25.470 tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339