Tăng quyền hạn cho Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 34 về thành lập Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Với quyết định mới này, không chỉ chức năng, nhiệm vụ được bổ sung mà cơ quan này còn được tăng thêm nhiều quyền và trách nhiệm khác.

Cụ thể, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và giám sát chung thị trường.

Một trong những nhiệm vụ của Ủy ban là đề xuất với Thủ tướng ban hành các quy định trong điều phối hoạt động, kiến nghị các cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần này cũng được bổ sung quy định về quan hệ công tác. Theo đó, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng.

Ngược lại, các cơ quan này có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, số liệu thống kê định kỳ cho Ủy ban. Tương tự, các tổ chức ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các công ty kiểm toán độc lập cũng phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin định kỳ và đột xuất cho Ủy ban.

Kỳ Duyên

0913.756.339