SCIC có tân Chủ tịch

Theo quyết định bổ nhiệm được Thủ tướng ký ban hành thì đây là lần đầu tiên một Chánh văn phòng của Bộ Tài chính được giữ chức Chủ tịch SCIC. Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970 tại Hà Nội, có trình độ Thạc sỹ kinh tế.

Trước đó, kể từ khi thành lập, Chủ tịch SCIC đều là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài Chính kiêm nhiệm, gồm: ông Vũ Văn Ninh, ông Vương Đình Huệ, bà Lê Thị Băng Tâm, ông Đỗ Trung Tá… Gần đây nhất, người tiền nhiệm là Thứ trưởng Trần Văn Hiếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên hồi tháng 8/2013.

Hiện SCIC đang quản lý 230 khoản vốn Nhà nước với tổng giá trị sổ sách là 17.000 tỷ đồng và giá thị trường ước gần 78.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Sau 10 năm hoạt động, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của tổng công ty đạt trên 30.000 tỷ đồng. So với thời điểm thành lập thì doanh thu tăng 65,4 lần, vốn chủ sở hữu tăng gấp 9,5 lần, tổng tài sản tăng gấp 13,8 lần. Trong 5 năm tới, SCIC hướng đến quy mô tổng tài sản là 22,5 tỷ USD.

Trịnh Nguyên

0913.756.339