Sacombank nhận thực tập viên

sacombank-nhan-thuc-tap-vien

Đây là các thí sinh được tuyển từ hơn 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán… tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Những thực tập viên tiềm năng này sẽ thực tập tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc với các vị trí như chuyên viên khách hàng, chuyên viên tư vấn và giao dịch viên.

ọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Website www. http://sacombankcareer.com.

Website: www. http://sacombankcareer.com.

Chương trình “Thực tập viên tiềm năng” được Sacombank tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo cơ hội thực tập, tiếp cận thực tế, được đào tạo và trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Sacombank cho các sinh viên năm cuối.

Thực tập viên tiềm năng được Sacombank hỗ trợ một khoản phụ cấp trong suốt chương trình thực tập. Đây cũng là cơ hội để Sacombank phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có tố chất và năng lực trở thành cán bộ nhân viên chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập.

Minh Trí

0913.756.339