Phí truyền tải sẽ điều chỉnh theo giá điện

Đây là nội dung được đưa ra trong kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Theo yêu cầu của Phó thủ tướng, song song với việc tăng giá điện bán lẻ thì giá truyền tải điện cũng được ưu tiên điều chỉnh nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, giúp các đơn vị truyền tải có đủ khả năng tự thu xếp đủ vốn cho đầu tư phát triển lưới điện trong thời gian tới.

Riêng với phương án điều chỉnh giá điện bán lẻ, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ vào cuối tháng 2/2015.

Để đảm bảo cho sản xuất điện trong các năm từ 2018 – 2020, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan không xuất khẩu than cám từ năm 2015, cùng đó điều chỉnh hợp lý kế hoạch khai thác và dự trữ than.

Các nội dung điều chỉnh Quy hoạch điện VII và Quy hoạch phát triển ngành than cũng được lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương gấp rút hoàn thiện.

Thành Tâm