Pháp giảm nhập khẩu bạch tuộc từ Việt Nam

Cụ thể, tính riêng trong 5 tháng đầu năm, Pháp chỉ nhập bạch tuộc tươi, sống từ 10 nước trên thế giới, ít nhập khẩu từ Việt Nam nên giá trị chỉ đạt 577.000 USD, giảm 23,68% so với cùng kỳ 2014. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhóm hàng nhuyễn thể chân đầu vào thị trường này trong thời gian qua.

Còn về nhóm bạch tuộc đông lạnh, Pháp nhập từ 17 nước trên thế giới với giá trị 5 tháng đầu năm đạt 4,594 triệu USD, giảm 17,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là nước xuất bạch tuộc đông lạnh đứng thứ 7 tại Pháp.

7 tháng đầu năm nay, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản – Vasep, không chỉ Pháp giảm nhập bạch tuộc của Việt Nam mà tại Hàn Quốc, thị trường này cũng đi xuống trong vài tháng gần đây.

Hồng Châu