PCB gia nhập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

polyad

PCB được xem là kênh thông tin đầu vào mới giúp ngân hàng thẩm định khách hàng và quản lý rủi ro.

Ngày 20/4, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức lễ kết nạp thành viên và ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB) – Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân duy nhất được cấp giấy phép hoạt động. Như vậy, PCB đã là thành viên chính thức thứ 55 của Hiệp hội.

Theo giới chuyên gia, bên cạnh Trung tâm Thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước (CIC), PCB được đánh giá là kênh thông tin đầu vào có giá trị, phục vụ công tác thẩm định khách hàng và quản lý rủi ro cho các ngân hàng và công ty tài chính. Sự hợp tác giữa Hiệp hội Ngân hàng và PCB được kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường tín dụng bán lẻ tại Việt Nam.

Từ đầu năm 2014, PCB đã bắt đầu cung cấp báo cáo tín dụng cho các đơn vị tại Việt Nam và bước đầu được thị trường đón nhận. Đến nay, PCB đã có 25 ngân hàng và tổ chức tín dụng thành viên với cơ sở dữ liệu gần 5 triệu khách hàng vay là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đại diện của PCB cho biết, nhiều ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô khác cũng đang hoàn tất các thủ tục để gia nhập hệ thống PCB.

Năm 2015, PCB sẽ đưa ra thị trường các dịch vụ quản lý, cảnh báo danh mục và chấm điểm tín dụng để hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc đánh giá khách hàng, kiểm soát rủi ro và phát triển kinh doanh.

Thu Ngân