Nộp thuế, phí tại Nam A Bank

polyad

Ông Nguyễn Bình Phương – đại diện Nam A Bank và đại diện Tổng cục Thuế ký kết thỏa thuận.

Sự kiện hợp tác này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chủ động theo dõi và nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao độ chính xác trong giao dịch.  

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ ủy nhiệm cho Nam A Bank có tài khoản chuyên thu để thực hiện thu các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước do Tổng Cục Thuế quản lý trong lĩnh vực thuế nội địa trên cả nước.

Nam A Bank cho biết sẽ đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và nhân lực triển khai phối hợp thu ngân sách Nhà nước và nộp thuế điện tử trong thời gian sớm nhất nhằm cải tiến sản phẩm dịch vụ hơn nữa.

Minh Trí

0913.756.339