Nợ xấu toàn ngành còn khoảng 160.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tính đến 30/6/2015 đã lên tới trên 4,283 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,86% so với cuối năm 2014. Trong khi đó, số liệu nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, tính đến 30/6/2015 chiếm 3,72% ( khoảng 160.000 tỷ đồng) tổng dư nợ, giảm nhẹ so với mức 3,81% cuối tháng 3/2015, nhưng tăng so với tỷ lệ 3,49% tháng 1/2015.

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 3/2015, số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn, không còn khác biệt nhiều giữa số liệu tổ chức tín dụng báo cáo và số liệu giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Có được sự đồng nhất này là do theo quy định của Thông tư 02 và Thông tư 09, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ đối với từng khách hàng từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) để phân loại lại nhóm nợ.

nganhang1tl460-440015587-13680-4360-3295

Quy mô nợ xấu đã giảm mạnh so với cách đây 3 năm.

Nhà quản lý cũng cho rằng, vì tham chiếu theo CIC nên từ tháng 1 và 2, nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng có tăng lên lần lượt là 3,49% và 3,59%, tăng cao nhất là tháng cuối quý I với mức 3,81% nhưng về bản chất, nợ xấu đang có xu hướng giảm đi khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu theo giám sát của Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ nợ xấu lần lượt 4,55% vào tháng 1/2015, lên 4,75% vào tháng 2/2015 và 3,81% vào tháng 3/2015.

Như vậy, so với cuối tháng 9/2012 –  thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tra soát một cách đầy đủ nợ xấu để lập đề án xử lý thì quy mô nợ xấu hiện nay đã giảm rất mạnh, còn gần 160.000 tỷ đồng so với gần 465.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một phần nợ xấu của hệ thống đã được bán lại cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Quy mô bán lại lũy kế đến cuối tháng 6/2015 là khoảng 158.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2014, các ngân hàng đã bán nợ xấu cho VAMC gần 200.000 tỷ đồng. Trong một cuộc họp giữa đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM với các ngân hàng trên địa bàn, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội TP HCM đánh giá, ông có cảm giác giải pháp xử lý nợ xấu hiện vẫn có vấn đề, chưa cho thấy có lối ra mà chỉ là “chôn lấp” tạm thời từ chỗ này chuyển qua chỗ khác, rất đáng lo ngại.

Hoài Thu

0913.756.339