Nợ xấu SHB còn 2%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) cho thấy, lũy kế đến hết năm, thu nhập từ lãi thuần tăng 23% trong khi hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp đôi. Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh trong khi chi phí hoạt động hầu như không đổi nên lợi nhuận trước thuế cả năm chỉ tăng nhẹ 2%, đạt 1.023 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, SHB lãi ròng 204 tỷ đồng.

Đến 31/12/2014, tổng tài sản của ngân hàng tăng 17%. Cho vay khách hàng tăng trưởng 36%. Nếu gộp cả trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng của nhà băng tăng khoảng 30%. Huy động tiền gửi từ khách hàng cũng tăng 36% so với đầu năm.

So với đầu năm 2014, nợ xấu của SHB giảm từ 4% về 2%. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 7,13% về 3,93%. Hiện ngân hàng còn gần 1.500 tỷ đồng nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn.

Ngân Hà