Viettel được tăng vốn điều lệ gấp 3

Hết năm 2020, trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng. 

Năm 2014, doanh thu của Tập đoàn Viettel đạt hơn 193.000 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2009. Lợi nhuận là hơn 42.000 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với 5 năm trước. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 25 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2014, vốn chủ sở hữu của Viettel đạt 101.813 tỷ đồng, tổng tài sản là 140.876 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2015-2020, mục tiêu phát triển của doanh nghiệp là trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tập đoàn viễn thông – công nghệ thông tin toàn cầu. Đến năm 2020, tổng doanh thu của Tập đoàn ước đạt 549.000 tỷ đồng.

Ngọc Tuyên

0906765092