Ngành thuế TP HCM vượt thu gần 8.000 tỷ đồng

Ngày 12/1, tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, hoạt động trong năm 2016, lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết, trong năm qua, tổng thu trên địa bàn thành phố hơn 184.000 tỷ đồng, đạt gần 105%, tăng 12,77% so với năm ngoái.

Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 106.000 tỷ đồng, thu từ khối doanh nghiệp nhà nước hơn 29.000 tỷ, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần 42.000 tỷ đồng và thu từ từ hoạt động kinh tế ngoài quốc doanh là gần 35.000 tỷ.

nganh-thue-tp-hcm-vuot-thu-gan-8000-ty-dong

Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP HCM tăng mạnh.

Nguyên nhân khiến nguồn thu của TP HCM năm qua khả quan một phần do kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng khá như tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,85%, số doanh nghiệp trong nước thành lập mới tăng mạnh (tăng hơn 40.200 doanh nghiệp, trong đó cấp mới là hơn 32.200).

Ngoài ra, số thu năm 2015 tăng còn do tác động từ cơ chế, chính sách hơn 9.800 tỷ đồng (kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất tính lại đơn giá mới…).

Tính đến 31/12/2015, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng đạt hơn 23.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế hiện nay vẫn tăng cao do các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, kéo dài, đa số thuộc những doanh nghiệp diện truy thu và phạt, khi thực hiện kê biên tài sản không lớn hoặc không có tài sản để thực hiện biện pháp cưỡng chế, hoặc bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, sau đó thực hiện lập công ty khác. Mục tiêu nợ thuế đến 31/12/2106 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách,

Cục Thuế TP HCM cũng cho biết, trong năm qua, số hồ sơ xét hoàn là 2.268 bộ, giảm hơn 19%. Tổng số tiền được Cục Thuế giải quyết hoàn cho người nộp thuế là hơn 10.000 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ.

Song song đó, trong năm 2015, Cục Thuế thực hiện kế hoạch thanh tra và kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có hoàn thuế giá trị gia tăng và các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng, doanh nghiệp có hoạt động chuyển vốn, kê khai lỗ… Kết quả là đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan thuế hơn 127.700 hồ sơ, thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp hơn 18.000 đơn vị, với số thuế truy thu và phạt là gần 3.900 tỷ đồng.

Lệ Chi

0913.756.339