MB lãi trước thuế gần 3.200 tỷ đồng

Tổng tài sản MB 200.489 tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ 15%, vượt kế hoạch 2%. Huy động lên 23%, thay vì dự kiến 10% như đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 2,73%, thấp hơn so với trần 3,5% được thông qua tại đại hội cổ đông 2014. Hiệu suất sinh lời ROA đạt 1,31%, ROE 15,8%, EPS (lãi cơ bản trên cổ phiếu) đạt 2.136 đồng một cổ phiếu.

Việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro – CAR) giúp tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng duy trì 10,07% và tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để vay trung, dài hạn ở mức 19,03%.

polyad

Trong năm 2014, MB đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng cũng phát triển nhiều sản phẩm, gói giải pháp tín dụng thiết thực tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Vừa qua, MB công bố dành hơn 20.000 tỷ đồng hạn mức dư nợ tín dụng trong năm 2015 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm ưu tiên vốn cho mục tiêu phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất khác. Chương trình kéo dài từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2016, áp dụng với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, USD và các khoản vay trung hạn.

Lãi suất áp dụng trong chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được quản lý trên cơ sở lãi suất huy động từ dân cư áp dụng tại MB ở kỳ hạn tương ứng đối với các khoản vay ngắn hạn. Đối với khoản vay trung hạn, lãi suất áp dụng theo lãi suất huy động từ dân cư kỳ hạn 12 tháng áp dụng tại MB tại thời điểm giải ngân và thời gian ưu đãi của khoản vay có thể lên đến 12 tháng, tùy theo kỳ hạn vay của doanh nghiệp.

Mức lãi suất cho vay cụ thể được MB tính toán phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, nếu giải ngân ở thời điểm hiện tại, mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống là từ 6,5% một năm. Với các khoản vay có kỳ hạn trên 12 tháng đến tối đa 60 tháng có mức lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp nhất là 8,5% một năm và sau thời gian ưu đãi là 9,5% một năm.

Đối với các khoản vay ngắn hạn bằng USD dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, lãi suất cho vay được duy trì ở mức cạnh tranh. Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể, MB sẽ có mức giảm phí thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu với mức giảm tối thiểu bằng 10%. Mức giảm phí này không bao gồm các khoản phí thanh toán quốc tế phải thanh toán cho bên thứ 3.

Minh Trí

0913.756.339