Lương tối thiểu vùng cũng tăng từ 1/1/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng. 

Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2015 cao hơn mức hiện hành từ 250.000 đến 400.000 đồng mỗi tháng. Cụ thể như sau: 

Vùng

Lương tối thiểu năm 2015

(triệu đồng/tháng)

Lương tối thiểu năm 2014

(triệu đồng/tháng)

I 3.100.000 2.700.000
II 2.750.000 2.400.000
III 2.400.000 2.100.000
IV 2.150.000 1.900.000

Như vậy, so với phương án đã được đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt và trình Chính phủ hồi tháng 8, mức lương tối thiểu tại vùng I, II không thay đổi. Tuy nhiên, vùng III và IV bị giảm lần lượt 20.000 và 50.000 đồng so với đề xuất. 

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng áp dụng với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động… 

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương không được thấp hơn mức tối thiểu. Mức tiền thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật… theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp.

Trước đó, tại Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 vừa được Quốc hội thông qua chiều 10/11, cơ quan lập pháp cũng thống nhất dành hơn 11.000 tỷ đồng để tăng thu nhập cho khoảng 6,3 triệu người thuộc diện hưởng lương từ ngân sách. Mức tăng là 8%, tương đương khoảng 90.000 đồng mỗi tháng.

Ngọc Tuyên