Lãnh đạo PGBank xin tại nhiệm chờ tái cơ cấu

Trước thềm Đại hội cổ đông thường niên 2015, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) xin thông qua việc chưa bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới dù đã hết thời gian tối đa 5 năm. Giải thích trong tờ trình, HĐQT PGBank cho biết do đang trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng, dự kiến hoàn thành trong năm 2015 nên xin tiếp tục hoạt động.

Trước đó, khi chuẩn bị hoàn tất thủ tục hợp nhất với Western Bank vào năm 2013, HĐQT Công ty tài chính Dầu khí (PVFC) cũng xin cổ đông chưa bầu tiếp ban quản trị mới dù nhiệm kỳ không còn.

Về phần PGBank, thông tin đơn vị này sáp nhập vào Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) đã được hé lộ ngay từ trước kỳ đại hội cổ đông năm 2014. Trong đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, bản thân lãnh đạo Vietinbank cũng tiết lộ chính thức kế hoạch sáp nhập với PGBank ngay trong năm 2015.

Năm 2014, PGBank lãi trước thuế gần 168 tỷ đồng. Ngân hàng trình cổ đông thông qua kế hoạch trả thù lao cố định 10,1 triệu đồng một tháng cho Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Bảo. Mỗi thành viên HĐQT nhận thù lao 8 triệu đồng một tháng. Năm 2015, thù lao của Chủ tịch HĐQT theo dự kiến vẫn bằng 95% thu nhập bình quân của nhân viên.

Năm nay, đơn vị này dự kiến tăng 5% lãi trước thuế, 9% huy động vốn và 7% cho vay khách hàng.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339