KLF miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

klf-mien-nhiem-hang-loat-lanh-dao

Ông Trần Thế Anh.

Theo đó, từ ngày 9/10, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thế Anh được chấp thuận đơn thôi chức. Thay ông Thế Anh đảm nhiệm công việc này từ 10/10 là ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1960 tại Hà Nội). Ông Thanh trước đó không có tên trong danh sách Hội đồng quản trị và Ban điều hành doanh nghiệp.

Cùng với vị trí Chủ tịch, KLF cũng chấp thuận đơn thôi chức của Phó tổng giám đốc Lê Thanh Dương theo nguyện vọng cá nhân từ 21/9. Cũng trong dịp này, doanh nghiệp cũng có quyết định miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội động quản trị của ông Doãn Văn Phương. Từ cuối năm 2014, KLF đã liên tục có thay đổi nhân sự ở các vị trí chủ chốt

Hôm 30/9 vừa qua, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình đã bán ra 200.000 cổ phiếu KLF. Trước đó vào tháng 5, một nhà đầu tư khác là Công ty Đầu tư R.O.R Việt Nam cũng bán ra hơn 11 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu tại KLF xuống 4,51%.

Hoạt động đa ngành song chủ yếu là lĩnh vực đầu tư sân tập golf tại miền Bắc, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của KLF đạt 509 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch 1.650 tỷ đồng doanh thu và 156 tỷ đồng lợi nhuận của cả năm, KLF mới hoàn thành 27-31%.

Trong phiên 13/10, cổ phiếu KLF đang được giao dịch ở giá 4.400 mỗi đơn vị. Mã này thuộc nhóm có thanh khoản khá cao trên sàn HNX.

Bạch Dương

0913.756.339