Giảm mạnh lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 157 quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Trong đó, các mức thu đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được điều chỉnh giảm mạnh. Lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD, loại giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD. Riêng loại có giá trị 3-6 tháng và 6 tháng đến một năm giữ nguyên là 95 USD và 135 USD.

Thông tư bổ sung mức thu lệ phí cấp thị thực loại có giá trị trên một đến 2 năm là 145 USD, loại có giá trị trên 2-3 năm, 3-4 năm và 4-5 năm có mức thu chung là 155 USD.

Lệ phí chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới giảm từ 15 USD còn 5 USD; cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1- 2 năm tăng từ 100 USD lên 145 USD; thẻ tạm trú có giá trị trên 2-5 năm tăng từ 120 USD lên 155 USD. 

Những mức thu này sẽ có hiệu lực từ 23/11 và thay thế Thông tư số 66/2009 của Bộ Tài chính. 

Ngọc Tuyên

0913.756.339