GAS giảm 3.000 tỷ đồng chỉ tiêu lợi nhuận vào phút chót

Tổng công ty Khí Việt Nam (Mã CK: GAS) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015.

Theo đó, Tổng công ty khí quyết định giảm kế hoạch doanh thu 8.539 tỷ đồng xuống còn 61.000 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận cũng giảm tương ứng 3.326 tỷ  xuống 8.200 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông đầu năm 2015, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được đặt ra lần lượt là 69.538 tỷ đồng và 11.526 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt gần 41.807 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 17% xuống mức hơn 7.602 tỷ đồng, tương đương mức giảm 1.547 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo GAS, nguyên nhân của việc sụt giảm doanh thu và lợi nhuận chủ yếu do giá khí sụt giảm.

Bạch Dương

0913.756.339