Gần 240 doanh nghiệp khai sinh mỗi ngày

Tổng vốn đăng ký mới của các đơn vị đạt 219.300 tỷ đồng, tăng 26% so với một năm trước, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 9%.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm là 518.400 người, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. 

Tính riêng tháng 5, cả nước có 7.820 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy số doanh nghiệp sắp gia nhập thị trường giảm về lượng nhưng lại tăng quy mô, với vốn đăng ký 56.800 tỷ đồng, tăng 11%. Bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,3 tỷ đồng, cao hơn 30% so với tháng 5/2014.

Mặt khác, số hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm giảm nhẹ với 3.884 doanh nghiệp, phần lớn là quy mô nhỏ – vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,1%). Trong kỳ, cả nước cũng có 22.705 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 7.404 doanh nghiệp, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014. Theo Tổng cục Thống kê, điều này tiếp tục cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Phương Linh

0913.756.339