Chính phủ được phát hành 3 tỷ USD trái phiếu để đảo nợ

Tỷ lệ tán thành trên tổng số 435 đại biểu tham gia biểu quyết sáng nay với Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 của Quốc hội là 80%, so với con số hơn 90% của Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cũng được cơ quan lập pháp thông qua hôm qua (10/11).

chinh-phu-duoc-phat-hanh-3-ty-usd-trai-phieu-de-dao-no

Chính phủ được sử dụng 10.000 tỷ đồng trong trường hợp ngân sách trung ương 2015 bị hụt thu. Ảnh: Giang Huy

Theo văn bản này, Quốc hội cho phép Chính phủ phát hành tổng cộng 3 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm nay và 2016 để cơ cấu lại nợ trong nước, trên cơ sở so sánh, phân tích, đảm bảo có lợi cho quốc gia. Cơ quan này cũng nhất trí thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu phát hành, bằng cách hạn chế các kỳ hạn từ 3 đến dưới 5 năm ở không quá 30% khối lượng. 70% còn lại phải có kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Về các kế hoạch điều chỉnh lương, Quốc hội yêu cầu cần thực hiện với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới hai triệu đồng một tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non công tác trước năm 1995, để lương của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở từ 1/1/2016.

Ngoài ra, từ ngày 1/5/2016, Chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng (tăng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… đang có hệ số lương từ 2,34 trở lên. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công… tiếp tục giữ mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. 

Kế hoạch tăng lương này được đưa ra sau khi Chính phủ cho biết đã cân đối được khoảng 11.000 tỷ đồng để thực hiện vào năm sau, dù trước đó từng xin hoãn trình phương án đến tháng 3/2016 do chưa thể thu xếp. Theo ý kiến của Quốc hội, ngân sách trung ương cũng sẽ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn…

Ngoài ra, Quốc hội cũng cho phép sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Trường hợp ngân sách trung ương năm 2015 bị hụt thu, Chính phủ được phép dùng không quá 10.000 tỷ đồng để cân đối, nhưng chỉ được chi cho đầu tư phát triển. 30.000 tỷ đồng còn lại sẽ được chuyển nguồn sang năm 2016 để tăng chi với mục đích tương tự.

Tính chung theo kế hoạch, tổng thu ngân sách Nhà nước năm sau đạt trên 1,014 triệu tỷ đồng. Nếu tính cả 4.700 tỷ đồng chuyển nguồn ngân sách địa phương từ 2015 sang 2016 thì tổng số thu đạt 1,019 triệu tỷ. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 1,273 triệu tỷ đồng, khiến mức bội chi vào khoảng 254.000 tỷ, tương đương 4,95% GDP.

Với tình hình này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết… hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền. Cơ quan điều hành cũng cần từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh. 

Chí Hiếu

0913.756.339