Cách ứng xử chuyên nghiệp cho doanh nhân

Đôi khi bạn sẽ cảm thấy một số tình huống giao tiếp chuyên nghiệp thật khó khăn. Và thật không may, rất nhiều người đã tự làm bẽ mặt mình vì không hiểu những quy tắc ứng xử trong kinh doanh khác xa những môi trường khác.

Trong cuốn “Những điều cần biết trong ứng xử kinh doanh”, tác giả Barbara Patcher đã viết về những quy tắc cần tuân theo trong môi trường chuyên nghiệp. Sau đây là những lời khuyên cực kỳ hữu dụng trong cách giới thiệu bản thân, ăn mặc và gọi món ở nhà hàng, rút ra từ cuốn sách của Patcher.